آرشیو مقالات

 وقتی این همه اصرار بدون ادله در برابر ادله های بدون پاسخ به وجود می آید؛ آیا نباید ظن فساد برد؟

وقتی این همه اصرار بدون ادله در برابر ادله های بدون پاسخ به وجود می آید؛ آیا نباید ظن فساد برد؟

 نمی دانیم چرا آقایان آدرس غلط می دهند. سدی در بالادست شیراز در حال احداث است؛ این سد مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست را نگرفته است و از بیت المال بنا به اظهارات عزیزان، 25 میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است. آیا این بازی با بیت المال نیست؟  

امام و رفع حصر

امام و رفع حصر

 سه دهه از فرمان امام می گذرد؛ اما «آبادانِ»مسکن، نه تنها رفع حصر نمی شود؛ بلکه دانشجویانی که امام درد دل خود را در اردیبهشت 58 به میان آن ها برده بود؛ به قول برادر عزیزمان«فرقِ کیوی را با پیام حساب صد امام» نمی دانند. کلیدِ مسکن مهر که پاسخی هرچند کوچک به مطالبه ی امامِ نود و نه درصدی ها بود؛ در دستان آقای وزیری که آن را مزخرف می خواند قفل می شود

اندراحولات اصلاحات پطر کبیری در شیراز

اندراحولات اصلاحات پطر کبیری در شیراز

 آنچه امروز بیش از هرچیز به عنوان نیاز اساسی شهرمان وجود دارد طراحی یک طرح جامع عدالت محور به عنوان سند و راهبرد عمل مدیران شهری است. اما ظاهرا اینکه شهر چه الگویی داشته باشد؛ بیش از آنکه تابع برنامه باشد؛ تابع شرایط مزاجی آقایان، در سفر هاست. یک الگو برداری کاریکاتوری و کج و کوله...

جمهوری اسلامی در راه عدول از مبانی...

جمهوری اسلامی در راه عدول از مبانی...

 جمهوری اسلامی ایران پیش از آن که پسوند اسلامیت داشته باشد پسوند جمهوریت به خود گرفته است این به آن معنی است که مردم محور انقلاب هستند و تمام امکانات باید در اختیار مردم قرار بگیرد و آنها آزادند در جهت احقاق حقوق خود اعتراض کنند و بر سر مسئولین و حاکمیت فریاد بزنند بی آنکه کسی جلوی آنها بگیرد

برای برادرم جواد...

برای برادرم جواد...

او هم در دانشگاه درسش خوب بود، هم در حوزه مورد مطالعه خود – زمین و مسکن –  صاحب نظر بود، هم در تجمعات لیدر بود، هم سایت به روز می کرد، هم پلاکارد دست می گرفت، هم مناظره می کرد، هم اهل سخنرانی بود، هم اهل کار تربیتی با دوستان ترم پایینی بود، هم پیگیر جذب بودجه برای تشکیلات بود، هم به فکر سازماندهی فیزیکی دفتر جنبش بود 

تاملی در حقیقت تاریخ 2

تاملی در حقیقت تاریخ 2

 هرچند امام پس از دریافت نامه جریر، بسیار خشمگین شدند و آن معاهده را نپذیرفتند اما کار از کار گذشته بود و معاویه با تبلیغاتی که پیرامون این معاهده راه انداخت، مردمان بیشتری را به جنگ با علی .ع. وادار و سپاهش را ترمیم ساخت و اینچنین صفین آغاز شد.

فساد در فوتبال بازهم ضرر زد!

فساد در فوتبال بازهم ضرر زد!

 در حالیکه مجلس گزارشی 70 صفحه ای از این موضوع فساد در فوتبال تهیه کرده است که اسم خیلی از این افراد مفسد و مدعی پاک بودن فوتبال به عنوان متهم اصلی در آن به چشم میخورد.

تاملی در حقیقت تاریخ 1

تاملی در حقیقت تاریخ 1

 خلاف بسیاری که محل و مسئله اصلی مورد اختلاف در سقیفه را شخص جانشین پیامبر قلمداد نموده و آن را ریشه اصلی اختلاف بین شیعیان و غیر شیعیان ذکر کرده اند، آنچه محل آن نزاع تاریخی بود، هیچگاه شخص جانشین نبود، بلکه شیوه اداره حکومت بود.

"عشق" شور انگیز و "تنفر" مقدس...

 قهرها و صلح ها و خصومت ها و رفاقت هایش عمدتاً برای مردم و در راه خدا بود.بر سر "بسط عدالت اجتماعی" و تامین حقوق مردم و خدا با احدی تعارف نداشت و به همین جهت همانطور که دوستان و رفقایش و مردم و مخرومین به او "عشق" میورزیدند ؛ عده ای از او "متنفر" بودند!

مسلمانان منطقه سربازان ما را روزها میبینند و فیلم های آمریکایی را شب ها!

مسلمانان منطقه سربازان ما را روزها میبینند و فیلم های آمریکایی را شب ها!

 دستفروش تونسی و هموطنان به خیابان آمده اش و سپس مردم مصر و بحرین و لیبی و...چگونه خواهند توانست با انقلابیون ایران پیوند بخورند؟ و چگونه خواهند توانست این پازل را با اشتراک مساعی تکمیل نمایند؟

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20