پرونده ویژه

اخبار برج های دوقلوی 25 طبقه شیراز

اخبار برج های دوقلوی 25 طبقه شیراز

در فاصله ی بین مطرح شدن پروژه ساخت برج های 25 طبقه شیراز تا صادر شدن رای نهایی در رابطه با مخالفت منتقدین شهرشیراز نسبت به این طرح وقایع مختلفی روی داد که اخبار آن را در این قسمت می خوانید.