آرشیو گزارش مکتوب

نمایشگاه ژنو بدون روتوش

نمایشگاه ژنو بدون روتوش

  مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، که از حدود دو ماه پیش در راستای تبیین هر چه بیشتر توافقنامه ژنو اقدام به برگزاری نمایشگاهی با عنوان "ژنو بدون روتوش" نمود، سری جدید این نمایشگاه را در مراسم سالگرد شهدای رهپویان وصال در گلزار شهدا رونمایی نمود.

جلسه ی کارگروه فرهنگی شهید خادم صادق در تپه شهدای دانشگاه شیراز

جلسه ی کارگروه فرهنگی شهید خادم صادق در تپه شهدای دانشگاه شیراز

 با بچه ها نشسته ایم و داریم مثلا به قول خودمان طرح فرهنگی می ریزیم. ما اعضای کارگروه فرهنگی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، اینجا، تپهشهدای گمنام دانشگاه شیراز را برای جلسه ی یکی مانده به آخریِ خودمان در سال 92 انتخاب کرده ایم.هم مکان دنج و فضای آرامی ست، هم معنویتش برکت جلسه و کارمان را تضمین می کند!

اولین جلسه کارگروه فرهنگی شهید خادم صادق در سال 93

اولین جلسه کارگروه فرهنگی شهید خادم صادق در سال 93

 اعضای کارگروه فرهنگی شهید خادم صادق، اولین جلسه ی سال 93 خود را در گلزار شهدای شیراز برگزار کردند. 

1