شرح گفتگو

تشکل‌های دانشجویی در تحقق مطالبات رهبر انقلاب موفق نیستند

تشکل‌های دانشجویی در تحقق مطالبات رهبر انقلاب موفق نیستند

تشکل های دانشجویی عموما در مسیر تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و مطالبات روی زمین مانده امام خمینی(ره) موفق نیستند که جنبش عدالت خواه هم از این موضوع مستثنا نیست؛ اما با همین وسع کم تلاش خود را انجام داده ایم

به گزارش عدالتخواهان، حسین شهبازی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و نماینده این تشکل در دیدار امروز با مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در شیراز، پیرامون مطالبات دانشجویان در این دیدار گفت: مطالبه دانشجو باید صریح و جدید باشد.

وی با بیان اینکه مشکلات جامعه را نمی توان از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تفکیک کرد، افزود: در محیط دانشگاه می توان سه حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را از هم تفکیک کرد اما متاسفانه در سطح جامعه اینگونه نیست و این یک معزل در سطح جامعه است.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به مطالبه این تشکل در دیدار با مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: نگاه جنبش به مسائل کشور به گونه ای است که معتقد است منشا مشکلات جامعه آنگونه که به نظر می آید نیست؛ بلکه منشا دیگر دارد که باید بررسی شود و جنبش از این دریچه دستگاه ها را از هم تفکیک می کند و از آن ها نقد می کند و این دیدگاه منشا مطالبات ما در این دیدار است.

شهبازی در ادامه بیان داشت: تمام تشکل ها و همچنین تشکل جنبش عدالت خواه باید در نظر داشته باشند، متنی که در این دیدار خوانده می شود باید مختص همان دیدار باشد و حرفایی گفته شود که مقام معظم رهبری باید بشنود و به آن پاسخ دهند، سئوالاتی نباشد که بارها در دیدارها و روزنامه ها پرسیده شده است و تکراری است؛ چرا که تفاوت تشکل های دانشجویی نگاه تازه وصریح است.

وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از تشکل های دانشجویی، خاطرنشان کرد: تشکل های دانشجویی عموما در مسیر تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و مطالبات روی زمین مانده امام خمینی(ره) موفق نیستند که جنبش عدالت خواه هم از این موضوع مستثنا نیست؛ اما با همین وسع کم تلاش خود را انجام داده ایم.

نماینده تشکل جنبش عدالت خواه کشور در پایان با بیان اینکه انتخاب تشکل ها برای این دیدار یک فرمول معقولی دارد، گفت: جنبش عدالت خواه دانشجویی تقریبا تنها تشکلی است که بعد از انقلاب در یکی دو دهه اخیر به این صوررت شکل گرفته است که حرف های سیاسی و صحبت های آن ها در سطح دولت هم تغییر ایجاد می کند

  

انتهای پیام/

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.