شرح گفتگو

تیم دیپلماسی با آشکار کردن بخش‌های پنهان بیانیه وین از تفسیرهای طرف غربی جلوگیری کند/ نمایندگان مجلس حداقل متن جمع‌بندی مذاکرات را بخوانند

تیم دیپلماسی با آشکار کردن بخش‌های پنهان بیانیه وین از تفسیرهای طرف غربی جلوگیری کند/ نمایندگان مجلس حداقل متن جمع‌بندی مذاکرات را بخوانند

قطعا در بیانیه اعلام شده بخش های پنهانی وجود دارد که از تیم مذاکره کننده میخواهیم با روشن کردن این بخش ها، باطل السحر تفسیرهای مختلف غربی باشد

 قطعا در بیانیه اعلام شده بخش های پنهانی وجود دارد که از تیم مذاکره کننده میخواهیم با روشن کردن این بخش ها، باطل السحر تفسیرهای مختلف غربی باشد.

به گزارش عدالتخواهان، حسین شهبازی زاده دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، درباره اتفاقاتی که در تعدادی از خیابان های تهران بعد از خواندن بیانیه مشترک افتاد گفت: این نکته مهم است، ما هم در ژنو و هم در لوزان تجربه کردیم این است که وقتی هیچ چیز مشخص نشده صحیح و معقول نیست جوانان را تحریک کنیم که به خیابان ها بیایند، این مسئله باید بر اساس واقعیت باشد.

وی همچنین درباره اظهارت روحانی بعد از اعلام جمع بندی مذاکرات که گفته بود "اجازه نمی‌دهم کسی بخواهد به امید و اعتماد مردم برای آینده درخشان این کشور اتهامی و سخن ناروایی صدمه بزند"، گفت: امیدواریم منظور آقای روحانی مثل دفعات قبلی که به منتقدین برچسب می زدند نباشد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی ادامه داد: به عقیده من آن چیزی که آقای روحانی و آقای نهاوندیان می گویند با آنچه که واقعیت دارد تفاوت دارد؛ در همان متن هشت صفحه ای که منتشر شد، بحث مدت رفع تحریم ها، رژیم بازرسی ها از جمله مواردی بود که خط قرمزها را درنوردیده شده که بررسی این نکات مهم است.

شهبازی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: طبق بررسی های ما، در ماجرای بیانیه لوزان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس حتی یک برگ آن بیانیه را مطالعه نکردند، حتی تعاریف و واژه ها را نمی دانستند، ما از آنها میخواهیم به وظیفه خودشان عمل کنند و بیانیه وین که 100صفحه است را با دقت بخوانند، که این مسئله با سرنوشت کشور گره خورده است.

وی همچنین درباره تفسیرهای مختلفی که طی دو روز اخیر توسط طرف غربی از این بیانیه مطرح شده است، گفت: اولین مسئله این است که اظهارات آمریکایی ها مصارف داخلی دارد، البته همین اظهارات نشان میدهد آمریکایی ها برای چه غیر قابل اعتماد هستند.

شهبازی افزود: قطعا در بیانیه اعلام شده بخش های پنهانی وجود دارد که از تیم مذاکره کننده میخواهیم با روشن کردن این بخش ها، باطل السحر تفسیرهای مختلف غربی باشد.

انتهای پیام/

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.