شرح گفتگو

آمریکا همان آمریکای سی وهفت سال پیش است

آمریکا همان آمریکای سی وهفت سال پیش است

 استکبار جدید در شیوه نوین خود از راه های نفوذ جدیدی استفاده میکند که مهمترین آن نفوذ فرهنگی در انقلاب است نفوذی که میخواهد اسم و چهارچوب جمهوری اسلامی بماند اما قالب تهی شود و روح انقلابی جداشود و مهم نیست برایشان که حتی چه کسی بر سرکار و مدیریت کشور باشد

 به گزارش عدالتخواهان، عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز در مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی غریو  استکبار و مصادیق آن گفت : استکبار جوانب و عاملین زیادی دارد که در راس تمام مستکبرین آمریکای جنایتکار وخیانتکار هست و درکلیت استکبار یعنی خودبرتربینی و حق اظهار نظر ورای هرشخص را ازاوگرفتن و بجای او در مسیرمنافع خود رای صادرکردن.

محمد معین رحمانی افزود : استکبار پس از گذشت بیش از سه دهه ازانقلاب راهکار جدید و قابل تاملی پیش گرفته که اگر دانشجویان و جوانان انقلابی و در کل مردم ولایتمدار کشور ایران هوشیار نباشند و بیدار نباشند مطمائنن جمهوری اسلامی را با خطرات جبران ناپذیری روبرو خواهد کرد.

وی پیرامون حربه های جدی استکبار تصریح کرد : مستکبرین در استکبار جدید،دیگر دشمنی علنی ندارد اگریک زمان سخت ترین وبدترین تحریم ها را اعمال میکرد وجنگ تمام عیار اقتصادی به راه می انداخت ،اگر یک زمان به صدام کمک میکرد برای جنگ نظامی با کشور ایران و مواجه نظامی را پشتیبانی میکرد ، کودتای نوژه ،حمایت از جدایی طلبان و.. 

رحمانی در ادامه گفت : حال بعد از آزمون وخطاهای بسیار در طی این چندین سال متوجه شده که باید با روش و چهره ای دیگر عزم به نفوذ کند،با چهره ای بزک کرده و خندان و دوراز تهدید اما آمریکا همان آمریکای سی وهفت سال پیش است حتی ذره ای از دشمنی او با ملت ایران و جمهوری اسلامی کم نشده.

وی پیرامون بزک کردن چهره ی آمریکا در داخل کشور افزود : عده ای ساده لوح یا مغرض سعی دارند به مردم القا کنند که آمریکا از تصمیمات خود پشیمان شدده و دیگر خصومتی با ملت ایران وجمهوری اسلامی ندارد و میگویند که آمریکا گرگ هست اما گرگ بی دندان مطمعنا این فراد با این تفکر نقشه راه را بلد نیستند و یا از تاریخ گذشته عبرت نگرفته اند یا شاید دشمن ملت ایران هستند زیرا ملت غیور و ظلم دیده ایران با مقاومت و ایستادگی به جهانیان فهماند که با اتکا به باورهای ایمانی و وعده های الهی کشوری استکبار ستیز است و زیربار هیچگونه ظلمی نمیرود حتی در بدترین شرایط و هیچگاه در برابر ظالم ومستکبر در پی حقوق مستضعفین کوتاه نخواهد آمد.

رحمانی گفت : استکبار جدید در شیوه نوین خود از راه های نفوذ جدیدی استفاده میکند که مهمترین آن نفوذ فرهنگی در انقلاب است نفوذی که میخواهد اسم و چهارچوب جمهوری اسلامی بماند اما قالب تهی شود و روح انقلابی جداشود و مهم نیست برایشان که حتی چه کسی بر سرکار و مدیریت کشور باشد.

دانشجوی فعال شیرازی افزود : نفوذ فرهنگی میخواهد روحیه استکبار ستیزی،روحیه ضداشرافیت،روحیه ایستادگی ومقاومت،فرهنگ امید وتوکل به خدا،روحیه مقابله با مستکبرین درمقابل مستضفین و...را حذف کند و به جای آن وابستگی،مصرف گرایی،اشرافی گری و سبک زندگی منسوخ شده غربی وغیراسلامی... را به جامعه بدهد و متاسفانه بعضی از مسوولین بجای مقابله با این تهدید جدی، حمایت میکنند از آمریکا و راهی مخالف از امام(ره)را پیش میگیرند.مسوولانی که درآمد های میلیاردی دارند و خود دارای نوعی تجارت هستند چگونه میخواهند با استکبار وظلم مقابله کنند؟چگونه میخواهند با اشرافیت و اشرافی گری مقابله کنند؟ مگر امام(ره)نمی فرماید:<<همه مدیران وکارگزاران و رهبران و روحانیون نظام وحکومت عدل موظفند که بافقرا و مستمندا وپابرهنه ها،بیشترحشر ونشر وجلسه ومراوده ومعارفه ورفاقت داشته باشند.>>پس چرا وچگونه کسانی که در جمهوری اسلامی ایران منصوب به سمت های کلیدی هستند از این رهنمود و تفکرات امام (ره) فاصله بسیار زیاد گرفتند و دم میزنند که در خط امام (ره)و ولایت هستند؟شاید امام جدیدی ساختد که مطمعنا باید آن را معرفی کنند چون هیچ یک از فعالیت هایشان با رهبر کبیر انقلاب و امام مستضعفان وپابرهنگان منطبق نیست.

وی در پایان گفت : در سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره)به ترکیه خاطرنشان میکنم همانطور که امام(ره)در 4آبان1343 در سخنرانی تاریخی خود به آقایان،ارتش ایران، سیاسیون ایران، بازرگانان ایران، علمای ایران، مراجع اسلام،فضلا، طلاب،حوزه های علمیه،نجف، قم، مشهد، تهران، شیراز، اعلام خطر کردند هم اکنون هم دانشجویان مکتب امام(ره) اعلام خطر میکنند که اگر هوشیار نباشیم نفوذ فرهنگی،سیاسی،علمی،اجتماعی و... اتفاق خواهد افتاد و استکبار به شیوه ای جدید وارد خواهد شد.

 

انتهای پیام/

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.