گزارش تصویری> نمایشگاه عکس و کمپین حمایت از مردم مظلوم نیجریه/دانشکده باهنر شیراز