گزارش تصویری> شب اعتراض دانشجویان عدالتخواه شیراز به بی توجهی مسئولان فارس نسبت به در خطر افتادن کشت گندم چند هزار