شرح مقاله

مسلمانان منطقه سربازان ما را روزها میبینند و فیلم های آمریکایی را شب ها!

مسلمانان منطقه سربازان ما را روزها میبینند و فیلم های آمریکایی را شب ها!

 دستفروش تونسی و هموطنان به خیابان آمده اش و سپس مردم مصر و بحرین و لیبی و...چگونه خواهند توانست با انقلابیون ایران پیوند بخورند؟ و چگونه خواهند توانست این پازل را با اشتراک مساعی تکمیل نمایند؟

 یادداشت// حسین شهبازی زاده، دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

پس از دگردیسی بنیادین و ضد امپریالیستی و اسلامی در ایران،از همان ابتدا میشد حدس زد که دیر یا زود آن چه که ایرانیان به شوق و جسارت و جانفشانی انجام داده اند   در همسایگی و منطقه و کشورهای مسلمان و غیر مسلمان نیز یحتمل ،نمونه برداری خواهد شد.

و دقیقا از همین جهت بود که امام (ره) امام تئوری  اساسی و بستر ساز وحدت مسلمین را اعلام کردند

و نیز از همین جهت بود که وحدت را نه تنها ضرورت میان مسلمین بلکه فریضه تمامی آزادگان و مبارزان جهان دانستند و ضمن پیام قطعنامه که به حسب ظاهر میبایست عهدنامه اتمام نزاع و اعلامیه پایان جنگ میبود ،تاکید کردند که (به مضمون):امروز جنگ آغاز شده است!

جنگ فقر و غنا...جنگ مستضعفین و مستکبرین و من دست و بازوی تمامی کسانی که کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند میبوسم!

بدین ترتیب منطق جغرافیایی جنگ را زیر پای کلمات سرخ و فرا اقلیمی خود گذاشت و سربازها و پادو ها و جنگندگان و مبارزان و کلاشنیکف ها و قلم ها و کتاب ها و مقالات را از مرزهای جغرافبایی به دفاع از مرزهای مشترک مکتبی دینی و انسانی فراخواند

مبارزه ای همواره و همه روزه در تمامی نقاط جهان با همکاری تمامی ملیت ها و رنگ ها و نژادها و مذاهب

و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا ببینیم تا چه حد به این مهم دست یافته ایم؟!

2.یک دستفروش تونسی در انظار عموم حرفهای در گلو مانده مردمش را با خودسوزی بیرون کشید و گویی آتش نه بر او، که بر دامن حکام منطقه میافتد

اما دستفروش تونسی و هموطنان به خیابان آمده اش و سپس مردم مصر و بحرین و لیبی و...چگونه خواهند توانست با انقلابیون ایران پیوند بخورند؟ و چگونه خواهند توانست این پازل را با اشتراک مساعی تکمیل نمایند؟

پاسخ روشن است: هیچ!

اگر چه سرانجام تمامی این خیزش های عدالتخوهانه و آزادی خواهانه به یاری خدا روشن است اما در حال حاضر و در شرایط کنونی مردم منطقه با هیچ وسیله ای و به هیچ شکل نخواهتد توانست پروژه را با همیاری هم پیش ببرند و به سرانجام همه جانبه و قرص و محکمی لا اقل در آینده نزدیک برسانند مگر آن که مفهوم "وحدت" را توسعه ببخشند

و اگر چنین نشود تنها اتفاقی که می افتد این است که ایران در کشور هایی که شرایط بطلبد حضور نظامی پیدا میکند.

اگر چه همین حضور نظامی و تسلیحاتی، قیمتی و ارزشمند است لکن در میان مدت و بلند مدت از آن ممکن است چیزی در خاطر ها نماند.

کما این که ار حضور نظامی و فداکارانه در بوسنی هیچ چیز در خاطر هیچ کس نماند!

پیوست بین المللی_نظامی ایران سپاه قدس است

پیوست بین المللی_فرهنگی ایران چیست؟

پیوست بین المللی_آموزشی ایران کجاست؟

پیوست بین المللی_اقتصادی ایران چیست؟

و دقیقا به همین دلیل که پاسخ سوالات بالا "هیچ" است از فداکاری ها و جانفشانی های نظامی ایران در برخی نقاط منطقه "هیچ" چیز در خاطر "هیچ" کس نخواهد ماند

و نهایتش آن است که  تعدادی از ناظرانی که صحنه های از خودگذشتگی سربازان و نظامیان ایرانی را دیده اند برای شادی روحشان صلواتی بفرستند

و آخر الامر آوارگان و پناه جویان به اروپا "صادر "شوند تا بعدا مدیران سیاسی و امنیتی و فرهنگی و اقتصادی "وارد" شوند و کشور را بسازند!!

و در این عرصه ،متاسفانه جمهوری اسلامی راهی برای رقابت  و حرفی برای گفتن ندارد.

و این سخت نگران کننده است که آن چه را به قوت نظامی کسب میکنیم در خلا و ناتوانی فرهنگی یک شبه از کف بدهیم.

و به عبارت دیگر ره آورد دیپلماسی نظامی را ضعف و ناکار آمدی و تنبلی در دیپلماسی فرهنگی_اقتصادی_آموزشی بر باد میدهد.

بچه مسلمان های جهادی و جنگ زده منطقه روز ها سربازان ما را میبینند و شب ها فیلم های آمریکایی را!

اگر نجنبیم ؛همان کشوری را که امروز ارتش نظامی غرب خراب میکند ، فردا سپاه فرهنگی و اقتصادی غرب خواهد ساخت!!

 

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.