شرح عناوین اصلی

تشکل های دانشجویی چقدر با دردها و مشکلات مردم آشنایی دارند؟

تشکل های دانشجویی چقدر با دردها و مشکلات مردم آشنایی دارند؟

 دانشجو به جای رسالت های ذاتی خود؛ نظیر مطالبه گری از مسئولین، عدالتخواهی، توجه به محرومین و مستضعفین، عمل براساس آموزه های انقلابی، تبدیل به پیاده نظام احزاب می شود. احزاب به او خط می دهند و او عمل می کند. طنز تلخ روزگار ما تشکل هایی هستند که وقیحانه پسوند و پیشوند جناح های سیاسی را به خود می چسبانند 

 مصاحبه سخنگوی تشکل آرمان با رسانه ها به مناسبت روز دانشجو(1

 

فلسفه روز دانشجو چیست و چگونه باید باشد؟

 

فلسفه ی روز دانشجو استکبارستیزی ست؛ دانشجویانی که این روز به نامشان گردیده است؛ غرور خود را در کودتای 28 مرداد؛ لگدکوب شده می دیدند

بالطبع کسانی که از صدای آمریکا تا شارلاتانیزم رسانه ای، از آن ها حمایت می کند؛ هر روزی را بتوانند جشن بگیرند؛ این روز را نمی توانند. اما ما امروز شاهد هستیم که آمریکا کوچولوهای وطنی، به اسم تشکل دانشجویی، بارها و بارها، آب به آسیاب آمریکا ریخته اند. این یعنی نفوذ به عمق استراتژیک مکتب. یعنی آمریکای قاتل در مراسم سالگرد مقتول، تاج گل می برد و به قربانیان هیروشیما و ناکازاکی ادای احترام می کند؛ عرضم این است اگر شعار ها از محتوا خالی شد؛ حتی ممکن است رییس جمهور آمریکا در نمازجمعه شرکت کند و مرگ بر آمریکا بگوید.

 

چالش های پیش روی جریان دانشجویی چیست؟

امروز بزرگترین خطری که انقلاب را تهدید می کند همین خطر است؛ خطر استحاله و ارتجاع. خطری که دانشگاه به عنوان موذن جامعه چندان آن را احساس نمی کند

دشمن برای مبارزه با جریان دانشجویی به سه روش کلی عمل می کند؛ این دشمنی که می گوییم؛ تصور نشود که مثلا با اسلحه می آید یا چهره ی عجیب و غریبی دارد؛ نخیر.. ممکن است ریش و تسبیح داشته باشد؛ یا فیگورهای روشنفکری داشته باشد؛ اساسا دوست و دشمن تیپیکال تعریف نمی شود؛ اما سه روش کلی این است یا سعی می کنند فعالان دانشجویی را بخرند و نشریات آن ها را به تریبون خود تبدیل کنند یا نظام اولویت سنجی دانشجو را تحت تاثیر قرار دهند یا دانشجو را منزوی، سانسور و درگیر روزمرگی کنند.

عموماجریان های دانشجویی با روش دوم و سوم از صحنه به در می شونداگر کسی با وعده ی بورس تحصیلی و گرین کارت به آن ها پا ندهد؛ نظام اولویت سنجی او را تحت تاثیر قرار می دهند

 

در رابطه با تغییر نظام اولویت سنجی بیشتر توضیح دهید.

 

یعنی دانشجو به جای رسالت های ذاتی خود؛ نظیر مطالبه گری از مسئولین، عدالتخواهی، توجه به محرومین و مستضعفین، عمل براساس آموزه های انقلابی، تبدیل به پیاده نظام احزاب می شود. احزاب به او خط می دهند و او عمل می کند. طنز تلخ روزگار ما تشکل هایی هستند که وقیحانه پسوند و پیشوند جناح های سیاسی را به خود می چسبانند و یا حتی اسم تشکل تداعی کننده  شعارانتخاباتی ست. خب دانشجویی که آلوده ی مسائل جناحی شد؛ چگونه می خواهد از حریت خود پاسداری کند؟ چگونه مطالبه ی آرمانی از مطالبه ی جناحی قابل فهم و تفکیک است؟

از این منظر تشکل های دانشجویی روز به روز نه تنها از جامعه و مردم که حتی از خود دانشجویان هم دور می شوند. شما چند گروه تئاتر یا سروددانشجویی می شناسید؟ چه قدر توانسته ایم شعارهای ناب انقلاب را به دیالوگ های همه فهم تبدیل کنیم؛ تشکل های دانشجویی چقدر با دردها و مشکلات مردم آشنایی دارند؟

اما رویکرد سوم برای به انزوا کشیدن تشکل های دانشجویی؛ وارد کردن اعضا به دغدغه های معیشتی و روزمره است؛ البته بستر این ورود به دانشگاه برمی گردد؛ جایی که دروس دانشگاهی منطبق با نیاز های جامعه و یا واقعیات بازار کار نیست؛ خروجی می شود اینکه اگر کسی دلش را بخواهد به پشت میز نشینی و کار دولتی خوش کند؛ ترجیح می دهد که کمتر در تجمعات شرکت کند؛ در برابر فساد سکوت کند. این سکوت در برابر فساد شاید دانشجو را به گندم ری برساند یا نرساند؛ اما بنا به خطبه ی منا قطعا حسین(ع) را به قربانگاه می کشاند.

 

وظیفه ی جریانات دانشجویی در تقابل با این مشکلات چیست؟

 

جریانات دانشجویی باید در برابر تمامی گزاره هایی که فساد خیز است چرا بگذارند؟ مظنونین به فساد را در امان نگذارند؛ نه مگس، که خرمگس معرکه باشند. از افتادن در دام تسویه حساب های دانشجویی برحذر باشند و به عنوان موذنان جامعه؛ پرچم مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را بردارند.

اگر دانشجو به عنوان چشم بیدار جامعه پرچم را برندارد؛ بی بی سی پرچم را برخواهد داشت؛ و آن وقت معلوم نیست اقیانوس خشم ملت؛ کجا را ویران کند؟ یوم الله به پا خواهد شد که این بار خدای ناکرده ممکن است منجر به براندازی نظام شود. مهم ترین رسالت امروز جریان دانشجویی جهاد با قلم و قدم با استفاده از ابزارهای روز؛ در راه عدالتخواهی و استکبارستیزی، اعم از داخلی و خارجی و مواجهه ی چشم در چشم با طاغوت های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ست

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.