شرح عناوین اصلی

دانشگاه چگونه می تواند جامعه را اصلاح کند؟

دانشگاه چگونه می تواند جامعه را اصلاح کند؟

 اگر ما دانشگاه را مبدا تحول ها بدانیم و نه مقصد تحول ها؛ قاعدتا باید به این موضوع قائل باشیم که اگر دانشگاه اصلاح شود؛ مملکت اصلاح می شود. اصلاح جامعه با اصلاح فرد پیوند ناگسستنی دارد و لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی برای اصلاح جامعه باید افراد اصلاح شوند و برای اصلاح افراد باید جامعه اصلاح شود؛ دانشگاه در این زمینه باید انرژی اولیه را آزاد کند و به عنوان موتور محرک هم آسیب شناسی کند

 مصاحبه سخنگوی تشکل آرمان با رسانه ها به مناسبت روز دانشجو(2

 

وظیفه علمی جریان دانشجویی چیست؟

 

در مباحث علمی هم باز دو نوع وظیفه وجود دارد؛ یکی تحصیل علم، پژوهش و تقویت روحیه خودباوری و ما می توانیم، یکی مطالبه ی جدی برای تحول در علوم  دانشگاهی است

خب در علوم انسانی، متاسفانه ما داریم برای رژیم سکولار بعد از جمهوری اسلامی نیرو تربیت می کنیم..

40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد اما ما هنوز نظام بانکداریمان ربوی است.. نه از حوزه آبی گرم می شود و نه از دانشگاه بخاری بلند، خب این نظام سازی باید از حوزه و دانشگاه سرچشمه بگیرد؛ خروجی مدیریت مدیران ما 20 میلیون سرپناه ناکارآمد است که 11 میلیون نفر آن حاشیه نشین هستند

در علوم مهندسی، کارآفرینی مورد غفلت قرار گرفته است و علوم متناسب با نیاز روز نیست.مطالبه برای اصلاح این موارد هم جزیی از وظایف علمی دانشجو ست

 

دانشگاه چگونه می تواند جامعه را اصلاح کند؟

اگر ما دانشگاه را مبدا تحول ها بدانیم و نه مقصد تحول ها؛ قاعدتا باید به این موضوع قائل باشیم که اگر دانشگاه اصلاح شود؛ مملکت اصلاح می شود. اصلاح جامعه با اصلاح فرد پیوند ناگسستنی دارد و لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی برای اصلاح جامعه باید افراد اصلاح شوند و برای اصلاح افراد باید جامعه اصلاح شود؛ دانشگاه در این زمینه باید انرژی اولیه را آزاد کند و به عنوان موتور محرک هم آسیب شناسی کند؛ هم راهکار بدهد و هم عمل کند؛ دانشگاه باید کارگاه انسان سازی باشد؛ این باید مطالبه ی دانشجویان از مسئولین دانشگاهی باشد؛ البته کسی که می خواهد اصلاح کند؛ خودش باید صالح باشد

 

به عنوان سوال آخر اخیرا مجلس سنا تحریم های داماتو را تمدید کرد؛ نظر شما به عنوان یک فعال دانشجویی چیست؟

 

ما از همان ابتدا به آقایان تذکر می دادیم که رابطه ی با آمریکا به فرموده ی امام رابطه بره با گرگ است؛ گرگ کارویژه ای به غیر از دریدن ندارد

همایش های دلواپسیم و خط قرمز را بر همین اساس برگزار کردیم؛ معاون آقای ظریف در همین دانشگاه شیراز جلسه دانشجویی را نصفه کاره رها کرد. ما در شیراز جشن هسته ای را مقابل نمایندگی وزارت خارجه گرفتیم به همه تذکر دادیم که آقایان نکنید.

تصور نشود که مشکل ما با دولت بود.نخیر از منتهی علیه چپ تا منتهی علیه راست با برجام موافق بودند.از آقای لاریجانی که 20 دقیقه ای برجام را تصویب کرد تا آقای ظریف که امانت شهدای هسته ای را با خسارت محض طاق زد؛ همه مسئولند

به نظر حقیر کنگره و سنا مقصر نیستند؛ مقصر آن کسانی هستند که به جای اینکه دستشان را به طرف دانشگاه و مردم دراز کنند؛ با گردن کج، دست خود را به طرف دشمن دراز کردند؛ توتالیترهای سیاسی مقصر این فاجعه هستند. امروز آقای لاریجانی باید در برابر مردم پاسخگو باشد؛ تشکل های دانشجویی به جای بازی در زمین های سیاسی-جناحی، باید هرچه سریع تر برای آقایان مسئول دادگاه مردمی در دانشگاه برگزار کنند و مسئولین را استیضاح کنند

 

انتهای پیام/

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.