شرح عناوین اصلی

حسین شهبازی در برنامه ثريا ازحق مغفول مسکن و معیشت مردم گفت

حسین شهبازی در برنامه ثريا ازحق مغفول مسکن و معیشت مردم گفت

 برنامه ثريا به مناسبت روز دانشجو با حضور فعالان دانشجويي از تشکل‌هاي مختلف بر روي آنتن شبکه يک سيما رفت و از نگاه جوانان دانشجو به الزامات حرکت جنبش دانشجويي در پيگيري مسايل و چالشهاي مسير پيشرفت کشورو آرمانهاي جنبش دانشجويي نظير استکبار ستيزي، عدالتخواهي و غيره گفت

  حسین شهبازی زاده دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی در برنامه ثريا از حق مغفول مسکن و معیشت مردم گفت

مشاهده و دریافت فیلم برنامه 

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.