آرشیو مواضع

بیانیه تحلیلی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت

بیانیه تحلیلی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت

حال سال ها از روز ملی شدن صنعت نفت می گذرد و رفته رفته این استقلال نفتی رو به نابودی است. به طوری با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد عدم خام فروشی نفت باز هم شاهد این امر هستیم چنانچه اگر بخواهیم با یک دید کلی به این قضیه نگاه کنیم به این مهم پی می بریم که استقلال کشور تنها در زمینه اختیار داشتن قدرت فروش نفت آن هم بصورت خام نیست و اگر نتوانیم از مشتقات نفت استفاده کنیم و کماکان آن را به صورت خام بفروشیم به دیگر کشور ها و به طور غیر مستقیم  آن مشتقات نفتی که توسط شرکت های دیگر وارد کشور می شوند را مصرف می کنیم، این هم نماد عینی نفی استقلال است .

بیاینه 11 تشکل دانشجویی در مخالفت با طرح برج های دوقلوی 25 طبقه خیابان زند

بیاینه 11 تشکل دانشجویی در مخالفت با طرح برج های دوقلوی 25 طبقه خیابان زند

 دانشجویان 11 تشکل از دانشگاه های مختلف شیراز، بیانیه ای را در اعتراض به تصویب طرح برج های دو قلوی خیابان زند که منجر به تخریب باغ فرزانه می شود منتشر کرده و نکات جالب توجهی را در این بیانیه مطرح کردند. لازم به ذکر است که این طرح در مجلس شورای اسلامی شهر شیراز قید دو فوریتی خورده است.

1