پیشنهاد سر دبیر

نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی عملکرد یکساله خود را ارائه دهند

نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی عملکرد یکساله خود را ارائه دهند

 نظر به اینکه به سالگرد انتخابات مجلس در اسفندماه نزدیک می شویم؛ مستدعی ست گزارش عملکرد یکساله خود را جهت بررسی؛ در اختیار مردم و دانشجویان قراردهید.مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز ضمن بررسی این گزارش، با برگزاری نشست هایی، عملکرد شما را تحلیل و برای قضاوت در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد

  به گزارش عدالتخواهان؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز طی نامه ای از نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی، درخواست ارائه گزارش عملکرد کرد.

مشروح این نامه در زیر آمده است:

 

بسمه تعالی

«قضیه سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر ناباب از کار در آید، صدمه به اسلام می‌زند، جمهوری اسلامی را از بین می‌برد. این یک مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین.آسان این را نگیرید که ما دخالت نمی‌کنیم؛ یک دسته بگویند: ما دخالت نمی‌کنیم، از باب اینکه امر سیاسی است، به ما چه! این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است. ما اگر نظارت نکنیم؛ یعنی، ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد»

امام خمینی(ره)

نمایندگان محترم شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

نظر به اینکه به سالگرد انتخابات مجلس در اسفندماه نزدیک می شویم؛ مستدعی ست گزارش عملکرد یکساله خود را جهت بررسی؛ در اختیار مردم و دانشجویان قراردهید.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز ضمن بررسی این گزارش، با برگزاری نشست هایی، عملکرد شما را تحلیل و برای قضاوت در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.

بدیهی ست که ارسال گزارش عملکرد؛ ضمن ایفای وظایف نمایندگی؛ پایبندی شما را به مبانی انقلاب، نشان خواهد داد

 

به امید ظهور عدالت گسترگیتی

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز

 

انتهای پیام/

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.