آرشیو پرونده ویژه

پرونده برج های دوقلوی 25 طبقه شیراز

پرونده برج های دوقلوی 25 طبقه شیراز

اواخر سال 1392 پروژه ساخت برج های 25 طبقه دوقلو در خیابان زند بار دیگر به صورت طرح دو فوریتی در شورای اسلامی شهر شیراز مطرح شده و کلید خورد. این طرح که آسیب های جدی برای شهر شیراز به دنبال داشت، با مخالفت و انتقاد شدید تشکل های دانشجویشیراز، گروه های زیست